Document Type

Report

Publication details

Phelps, R & Graham, A 2010, 'Quan điểm của trẻ em Việt Nam về việc học và giáo dục tiểu học ở huyện miền núi Na Rì, Việt Nam: Báo cáo tóm tắt của một dự án thí điểm', report to ChildFund Australia, Lismore, NSW & the Centre for Children and Young People, Southern Cross University, Lismore, NSW.

Abstract

Giới thiệu về dự án nghiên cứu Nghiên cứu này được ChildFund Australia khởi xướng để thực hiện cam kết của tổ chức là tham gia vào các nghiên cứu nhằm tăng cường hiểu biết về trải nghiệm của trẻ, xây dựng năng lực của tổ chức và nâng cao tính hiệu quả của các hoạt động hỗ trợ phát triển. Nghiên cứu là sự hợp tác giữa ChildFund Australia và Trung tâm Nghiên cứu Trẻ em và Thanh thiếu niên (CCYP) của trường Đại học tổng hợp Southern Cross, Australia.

Included in

Education Commons

Share

COinS